HuiZhou
  • 0752-5202995 5202996 5202997
  • 0752-5202986
  • Building 8-9, new Huiyang Industrial Zone, west end, Dayawan, Huizhou